Skip to main content

Full text of "Ombudsman-beslagvrije voet"

See other formats


Ombudsman: sta op je beslagvrije voet! 

20 november 2012 - Deurwaarders en overheidsinstanties stellen maar al te vaak de 
beslagvrije voet te laag vast, oordeelt Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer. Daardoor 
komen burgers onnodig onder hun bestaansminimum terecht. Brenninkmeijer vindt dat 
burgers hun beslagvrije voet beter moeten (laten) controleren en bij misstanden aan de bel 
moeten trekken. Brenninkmeijer roept burgers op om voor hun gerechtvaardigde belangen op 
te komen: 'sta op je beslagvrije voet!' 
Tijdens zijn onderzoek naar de overheid als schuldeiser is de ombudsman op deze 
hardnekkige problematiek gestuit. De ombudsman noemt de onwetendheid van de burger en 
de onachtzaamheid van schuldeisers een urgent probleem. 'Het is best ingewikkeld om je 
beslagvrije voet vast te stellen en schuldeisers reageren vaak pas als mensen zelf piepen.' 
Ongeveer 400.000 keer per jaar leggen deurwaarders beslag op salaris of uitkering. Ook 
vinden er op grote schaal verrekeningen van terugvorderingen met te betalen uitkeringen 
plaats. 

Beslagvrije voet 

Schuldeisers moeten bij beslag op loon of uitkering rekening houden met de beslagvrije voet. 
De beslagvrije voet is het deel van het inkomen voor levensonderhoud en vaste lasten, burgers 
hebben hier recht op. De hoogte van de beslagvrije voet is wettelijk vastgelegd en is - bij 
voldoende inkomen - minimaal 90% van de toepasselijke bijstandsnorm, inclusief 
vakantiegeld. Er moet bij de berekening rekening gehouden worden met de woonlasten en de 
premie zorgverzekering. Het negeren van de beslagvrije voet kan onnodig leiden tot nog meer 
betalingsachterstanden. Ook kinderen kunnen de dupe zijn. 

Deurwaarders 

In de praktijk ervaren deurwaarders dat schuldenaren lang niet altijd verstandig reageren op 
een dwangbevel. Op basis van gegevens zoals de samenstelling van het huishouden, de 
inkomsten en de uitgaven kan de deurwaarder de juiste beslagvrije voet vaststellen. Als die gegevens ontbreken maakt de beslaglegger een schatting die steevast tot een te lage 
beslagvrije voet leidt. 

Terugvorderingen van UWV en sociale dienst 

Uitkeringsinstanties zoals UWV en sociale dienst kunnen een openstaande terugvordering 
verrekenen met te betalen uitkering. Niet elke instantie maakt een individuele berekening 
maar verrekent standaard maandelijks een vast percentage van de uitkering, bijvoorbeeld 5 of 
10%. De kans is dan groot dat deze inhouding op de uitkering te hoog is en dat de burger door 
zijn beslagvrije voet heen zakt. Verder lezen 

Ombudsman onderzoekt schuldinning door overheden 

Downloads 

Voorbeeldbrief aan deurwaarder over beslagvrije voet (pdf, 168Kb) 

Informatie en basisnormen beslagvrije voet (pdf, 263Kb) 

Beslagvrije voet normenoverzicht (per 1 juli 2012) en rekenschema (pdf 137Kb) 

Links 

Veel gestelde vragen over beslagvrije voet 
Website Schuldlnfo over beslagvrije voet 
Berekenen beslagvrije voet 

Bent u journalist (media, pers), dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met Erna 
van Eerden, persvoorlichter via (070) 356 36 37. 

Wilt u een klacht indienen of een signaal afgeven? Klik hier en meld dit aan de Nationale 
ombudsman! 

Hyves 
Facebook 
Twitter 
Linkedln 

Klacht over de overheid? Bel de Nationale ombudsman 0800 3355555